Skoleprosjekt i India

I en liten landsby i India, der ressursene sjeldent strakk til for å gi innbyggerne et fullverdig liv, bestemte InHouse Group seg for å gjøre en forskjell. I 2010 åpnet skolen som skulle gi barn og unge en ny mulighet til å komme seg ut av fattigdommen, gjennom en utdannelse. 

Administrerende direktør og eier av InHouse Group, Erik Brennmoen, forteller at prosjektet ble gjennomført som et resultat av et ønske om å kunne gi noe tilbake til de nærmere 1500 veverne som er ansatt hos deres partner i samme område. 

Suhail Akbar, InHouse Group sin indiske partner, er tilstede og overser den daglige driften av skolen. Han kan fortelle om en skole i stor vekst og et tilbud som rommer utsatte barn og unge i en viktig del av livet. 

Skolen har per i dag utvidet driften til å inkludere barn og unge fra hele området, uavhengig av tilknytning til produksjonen, med stor suksess. 

Skaper en fremtid i ressurssvake områder

Barneskolen ble startet som et tilbud til alle ansatte ved fabrikken i India, som hadde barn i skolealder. InHouse Group hadde fra før vært med å støtte et skoleprosjekt i Pakistan, men ønsket nå å starte et helt eget prosjekt. Området Bhadohi ved der produksjonen foregår, har stor mangel på ressurser og det er dårlig med tilbud til de unge. 

– Skolen og produksjonen ligger i et fattig område, og selv om mange av foreldrene er i arbeid, har de sjeldent råd til å sende barna på skolen. Dersom de skulle ha nok ressurser til å sende et av barna, blir alltid gutten prioritert, og dette er noe vi ønsker å gjøre noe med, forteller Brennmoen. 

I ettertid har skolen også blitt åpnet for andre elever som ikke har foreldre som arbeider  i teppeproduksjonen. Akbar som er operativ partner ved skolen i Bhadohi, forteller at skolen i dag er svært suksessfull og skaper spennende nye muligheter for elevene i fremtiden. 

– I dag har vi 435 elever ved skolen, som også er den mest populære skolen i området. På skolen bor det per i dag 22 elever, noe færre enn de 50 vi vanligvis har boende. Dette er et av de tiltakene vi har iverksatt på grunn av pandemien. 

Videre forteller han at mange av elevene som går på skolen, bruker utdannelsen sin til å skape nye muligheter for seg selv i nærmiljøet. 

– Skolen gir utdannelse til ungdommer opp til det vi kaller tiende klasse. Derfra kan elevene velge å gå videre utdannelser på andre skoler som tilbyr høyere nivåer. Disse ligger i byer som Mirzapur, Varanasi eller Delhi. 

Akbar forteller spennende historier om elever som går videre til å starte egne bedrifter, og blir ansatt i større selskaper, selv kun etter endt High School. Dette vitner om at programmet og skolen virkelig er med på å gjøre en forskjell i dette området, både for elevene og for familiene hjemme. 

Viktig å gjøre mer enn å sponse grunnsteinen

I en periode fikk CSR eller “Corporate Social Responsibility” svært stor oppmerksomhet og store bedrifter og konserner engasjerte seg i store og små prosjekter i nærmiljøet for å bygge et bilde av en omsorgsfull bedrift. 

Det som derimot ofte ble resultatet var at mange områder satt igjen med prosjekter de ikke har råd til å drifte. InHouse Group ønsker å sette større fokus på sitt skoleprosjekt for å vise at selv små tiltak kan gjøre en stor forskjell. 

– Det er viktig for meg og for oss at dette prosjektet ikke blir glemt, selv om vi sitter i Norge og skolen driftes fra lokale partnere i India. Vi har ofte samtaler med de som driver skolen, og jeg besøker skolen de gangene året jeg er og ser til produksjonen. Det er noe annet å være der og se det selv, enn å få informasjon over telefon. 

Det stadig økende fokuset på bærekraft, samfunnsansvar og miljøtiltak gjør at de nå åpner for å inkludere kunder og samarbeidspartnere i dette prosjektet. Produksjonen i India sysselsetter allerede over 1500 arbeidere, som med gode arbeid- og lønnsforhold kan skape et bedre liv for sine familier. 

– Det er klart at det er viktig for oss å være en del av dette, vi er jo en del av det allerede, men nå er det på tide å dele vårt engasjement og kanskje inspirere andre bedrifter og selskaper til å gjøre det samme, forteller Brennmoen. 

Et komplett tilbud for elevene ved skolen

Området Bhadohi i India, har begrenset med ressurser som Brennmoen nevnte tidligere, og det er sjeldent at barn og unge får muligheten til å skaffe seg en utdannelse. Dermed blir det dannet en ond sirkel der ingen eller svært få, kommer seg ut av fattigdommen. 

InHouse Group har hatt stort fokus på å ikke gå i de samme fellene som mange bedrifter har gjort tidligere, der de har bygget og startet skolen, men ikke hatt god nok drift til å gi elevene det de faktisk trenger. Derfor har de laget et tilbud som kan romme alle behov. 

Det er naturligvis en mangel på skoletilbud i Bhadohi-området, og mange av barna og ungdommene som i dag er elever ved skolen, har lang reisevei til og fra skolen. Brennmoen kan fortelle at de var bevisste på denne utfordringen når de grunnla skolen. 

– For at så mange som mulig skulle ha mulighet til å delta i daglig undervisning, ble det bygget en ekstra del på skolen. Her får foreldreløse barn og de med ekstra lang reisevei dekket kost og losji, slik at de kan bo på skolen, og får mulighet til å delta i undervisningen.  

På skolen deles det ut uniformer som elevene har på seg i skoletiden, og de får tilbud om klær og utstyr både til vinter og sommer, ettersom de fleste ikke har ressursene til å stå for dette selv. Bøker, skoleutstyr og datamaskiner er alltid tilgjengelig for elevene, og alle lærere har til enhver tid det de trenger til undervisningen. 

– Per i dag har vi rundt 500 elever på skolen, i alderen 4-16 år. Mange av disse er fortsatt barn av vevere ansatt hos vår partner, men vi har også åpnet for barn som ikke har denne tilknytningen til oss. På denne måten sikrer vi at så mange som mulig i dette området får en verdifull utdannelse og nye muligheter, avslutter Brennmoen.